Ο νομός Σερρών

Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ εδρεύει στην πόλη των Σερρών, στην καρδιά της Μακεδονίας.