Αρχική > Οι Αξίες μας

Οι Αξίες μας

Οι θεμελιώδεις αξίες που τα μέλη του cluster δεσμεύθηκαν να τηρούν είναι:

Ειλικρίνεια και διαφάνεια στις συναλλαγές των μελών.

Καθοδήγηση του πρωτογενούς τομέα στην παραγωγή προϊόντων – Α υλών της βιομηχανίας τροφίμων στανταρισμένων προδιαγραφών. Ολοκληρωμένες αγροτικές παραγωγές, βιολογικές καλλιέργειες, πιστοποιητικά κλπ..

Εφαρμογή των στάνταρ που προσδιορίζουν τα σύγχρονα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας κατά την παραγωγή των τροφίμων.

Συνέπεια στην τήρηση των υποσχέσεων.

Προσήλωση στην καινοτομία, τόσο προιοντικά όσο και παραγωγικά. Έτσι η ανταγωνιστικότητα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, προσδίδοντας υπεραξία στα προϊόντα.

Στρατηγικές συνεργασίες: Οι στρατηγικές συνεργασίες που συμβάλουν στην υποστήριξη της καινοτομίας και της διατήρησης του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είναι υψηλής προτεραιότητας. Βασικοί τομείς ανάπτυξης στρατηγικών συνεργασιών είναι:

  • Μείωση του κόστους προμηθειών από κοινούς προμηθευτές
  • Μείωση του κόστους μεταφορών
  • Υποδομές χρήσης κοινών υπηρεσιών κάθε τύπου (τεχνολογίας τροφίμων, λογιστικών, χρηματοοικονομικών, επενδυτικά προγράμματα κλπ).

Επιτάχυνση τεχνογνωσίας και διασπορά της στα μέλη.

Σε αυτές τις αξίες θα στηρίξουμε τον βασικό μας στόχο:Να επικοινωνήσουμε με σημαντικές επιχειρήσεις της αντιπροσώπευσης – εμπορίας – διανομής τροφίμων σε όλο τον κόσμο, να κερδίσουμε και να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη τους και να επιταχύνουμε την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και του τόπου μας.