Ομάδα επιχειρήσεων στρατευμένη στην προώθηση των ελληνικών προϊόντων διατροφής στις αγορές του κόσμου

Στον ιστορικά ανεπτυγμένο πρωτογενή τομέα του ν. Σερρών επενδύουν οι καλύτερες επιχειρήσεις του δευτερογενούς σε μία συνέργεια για την ανάπτυξή τους

Συνέργεια που στηρίζεται στην αρχή της τήρησης των βασικών υποσχέσεών μας:

  • Ποιότητα προϊόντων
  • Συνέπεια συναλλαγών


Αξίες & Στόχοι